Eğitim

Dijital İmza Nedir? Blockchain ile ne ilişkisi vardır?

 Dijital İmza nedir?

 Dijital İmza, Reddetme (Gönderen iletiyi göndermeyi reddedemez) ve Dürüstlük (iletinin değiştirilmemesini sağlar) sağlamak için Karma ve Asimetrik Şifreleme birleşimini kullanır.

 İlk olarak Veri, Hashing algoritması kullanılarak Özet’e dönüştürülür.  Daha sonra Özet, Gönderenler Özel Anahtarı ile şifrelenir.  Gönderenler özel anahtarıyla şifrelenmiş olduğundan, Gönderenlerin Genel Anahtarına (yaygın olarak erişilebilir) sahip olan herkes mesajın şifresini çözebileceğinden bunun gizlilik sağlamadığını unutmamak önemlidir.  Bunun yerine, reddedilmeyi sağlar, yani imzalayan kişi iletiyi imzalamadıklarını iddia edemez, çünkü özel anahtarla yalnızca onlardır.

 Dijital imza Blockchain ile ilişkisi nedir?

 Kripto para cüzdanınız Asimetrik şifreleme kullanıyor.  Kripto para birimi aldığınız cüzdan adresiniz, Genel Anahtarınızın bir karmasıdır.  Cüzdanınızın özel anahtarı, yalnızca bilmeniz gereken bir şeydir ve cüzdanda tutulan para birimini harcamanızı sağlayan şeydir.  Bunları korumak için cüzdanınızın özel anahtarlarını saklamak için defter gibi bir donanım cüzdanı kullanmanız önerilir.

 Yukarıdaki örnekten sonra Bob Fred’e 1 Bitcoin göndermek istiyorsa, bir Bitcoin İşlemi yaratması gerekir.  Bir Bitcoin İşlemi Girişler ve Çıkışlardan oluşur, girişler Bob’un gerçekten 1 BTC göndermek için fona sahip olduğunu doğrulamak için önceki işlemlerin ayrıntılarını içerir.  Bob aynı zamanda Ortak Anahtarını girişlere ekler.  Çıktılara, transfer edilecek alıcı adresini ve fonları ekler.  Daha sonra Bob, işlem ayrıntılarının Özetini (Hash) almak için bu işlem verilerinde bir Hashing işlevi gerçekleştirir.  Yukarıdaki Hashing bölümünde belirtildiği gibi, işlem ayrıntılarının değiştirilmediği bir bütünlük sağlar.

 Daha sonra Bob, işlem ayrıntılarının sonuçtaki Karma değerini özel anahtarı ile şifreler ve Dijital İmza oluşturur.  Gerçek işlemin değil, yalnızca Hash’in şifreli olduğunu unutmayın.  Yukarıdaki Dijital imza bölümünde tartışıldığı gibi, yalnızca Bob’un özel anahtarına erişimi olduğu ve Bob’un eşleşen ortak anahtarını işlemde gönderdiği için, bir madencinin dijital imzanın şifresini çözebildiğini doğrulayabildiğinden, Reddetme sağlar.  Bob’un işlem ayrıntılarının karmasını görüntülemek için genel anahtarı.  Dijital imzanın şifresini çözemezlerse, işlem geçersiz olarak işaretlenir ve bırakılır.

 Dijital İmza, işlemin Girdisine eklenir ve daha sonra tüm veriler, İşlem Kimliği olarak adlandırılan bir Karma ile sonuçlanan başka bir Karma işlevinden geçirilir.  Blockchain üzerinde bir işlem bulmak için çeşitli kaşifler kullanılırken yaygın olarak kullanılan budur.

 İşlemin Bitcoin Ağına nasıl gireceğini açıklamadan önce, bir düğümün ne olduğunu ve blockchain konsensüsüne genel bakışını kısaca açıklayacağım.

 Tam Düğüm

 Tam düğüm, belirli bir blockchain için yazılım çalıştıran bir bilgisayardır.

Blockchain’deki her bir düğümün her bloğu ve dolayısıyla her bloktaki her bir işlemi indirmesi ve doğrulaması gerekir.  Sonuç olarak, bu önemli miktarda Bellek, Ağ bant genişliği ve Depolama kullanır.  Ethereum blok zinciri 1 TB’den fazla depolama alanı gerektirir ve değişikliklere ayak uydurmak için standart sabit sürücü yerine Katı Hal Sürücüsüne ihtiyaç duyar.  Her gün blok zincirine daha fazla eklendikçe bu gereksinim artar.  Ayrıca akılda tutulması gereken, bu gereksinimlerin blockchain henüz ana akım olmadığı zamanlardır.  Giderek daha fazla kullanımla gereksinimler önemli ölçüde artacaktır.

 Tam bir düğüm, söz konusu blok zinciri için eşler arası ağdaki bir katılımcıdır, ne kadar çok düğüm varsa, o kadar merkezi olmayan olarak kabul edilir.

 Bitcoin gibi İş Kanıtı Blok Zincirleri için, kendi başına tam bir düğüm doğrulayıcı olarak bilinir.  Doğrulayıcı blok zincirine yeni Bloklar eklemez, bunun yerine yeni blokları doğrular ve yeni blok doğrulandıktan sonra diğer düğümleri bilgilendirir.  Bu, fikir birliğine varılana kadar ağ boyunca çoğalır.  Doğrulayıcı düğüm olmanın ödülü yoktur ve sadece bir masraftır.  Tam düğümler, madencilik olarak bilinen süreçte yeni bloklar oluşturmak için önemli bilgisayar kaynaklarını kullanabilir ve yazılım çalıştırabilir.

 Hafif İstemci

 Tam düğümler etkileşime girmek için karmaşıktır ve gerekli bilgisayar kaynakları nedeniyle, mobil cihazlar vb. İçin kullanılamaz hale gelir. Bu, hafif istemcilerin devreye girdiği yerdir (ve insanların büyük çoğunluğunun Myetherwallet gibi cüzdan uygulaması aracılığıyla bir işlem göndermek için kullandıkları şeydir.  , Metamask, çeşitli mobil cüzdanlar vb. Işık istemcileri her bloğu blockchain’de saklamamaktadır, bu da gerekli bilgisayar kaynaklarının bir mobil cihazla yeterli olduğu anlamına gelir.Kapalı işlem, tam bir düğüme ve hafif bir istemciye güvenmelidir.  merkezi olmayan ağ doğrulama bloklarına doğrudan katılmaz.

 Blockchain Fikir Birliği

 Kısacası, fikir birliği mekanizmaları, tüm düğümlerin (blok zincirindeki blok zincirini koruyan cihaz ve (bazen) işlem işlemlerini) birbirleriyle senkronize edildiğinden ve hangi işlemlerin meşru olduğunu ve blok zincirine eklendiğini kabul eden protokollerdir.

 Bu konsensüs mekanizmaları, doğru çalışması için bir blockchain için çok önemlidir.  Herkesin aynı blok zincirini kullandığından emin olurlar.  Herkes blok zincirine eklenecek şeyler gönderebilir, bu nedenle tüm işlemlerin sürekli kontrol edilmesi ve blok zincirinin tüm düğümler tarafından sürekli denetlenmesi gerekir.  İyi bir fikir birliği mekanizması olmadan, blok zincirleri çeşitli saldırı riski altındadır.

 Hepsi kendi avantajları ve dezavantajları olan çeşitli konsensüs mekanizmaları vardır, Bitcoin, örneğin, hangi düğümün ağa blok ekleyebileceğini ve Bitcoin’i ödül olarak alabildiğini belirlemek için karmaşık matematiksel bulmacaların çözülmesini içeren İş Kanıtı’nı kullanır.  Bu makalenin kapsamı dışında, Pay Kanıtı, Devredilen Pay Kanıtı vb.  Bilmeniz gereken tek şey, her birinin kendi avantaj ve dezavantajlarına sahip olması ve diğerlerinden daha iyi görülen bir tane olmamasıdır, bu yüzden bu kadar çok farklı modelin olmasının nedeni budur.

 Genesis Blok

 Genesis bloğu, blockchain üzerindeki ilk blok olup, blok 0 olarak da bilinir ve önceki bloğa işaret etmeyen tek bloktur.  Ağdaki diğer tüm bloklar soy bloğuna olan soyunu izleyebilir.  Blockchian için ayarları tanımlar.

 Bob’un işleminin Bitcoin blok zincirine nasıl eklendiğine genel bir bakışla özetlemek için

 Bob, daha sonra gerekli kalan bilgileri elde etmek için tam bir düğümle temasa geçen işlemini oluşturdu ve imzaladı (muhtemelen hafif bir istemci kullanıyor) ve işlem bekleyen işlemler havuzuna yerleştirildi.

 Madencilik yazılımını ve pahalı bilgisayar donanımını çalıştıran tam bir düğüm, bir dizi işlemi alır (uygun olacak kadar çok) ve bunları bir bloğa yerleştirir.  Madenci daha sonra kaynak yoğun bir hesaplama bulmacasını çalıştırır ve eğer diğer düğümlerden bunu yapan ilk kişi ise, bloğu Bitcoin blok zincirine ekleyebilen olarak seçilir.

Blok eklenmeden önce madenci blok zincirine bağlı son bloğa bakar.  Bunu yapar, çünkü her “blok” önceki “blok” un bir Özetini (Hash) içerir ve onu bir zincirin parçası, dolayısıyla “Blockchain” terimi yapar.

 Ardından önceki bloğun Özetini eklemek istediği yeni bloğa ekler, bu da daha sonra uzlaşma kurallarına göre doğru olduğunu doğrulamak için diğer tüm düğümler tarafından doğrulanır.  Düğümlerin 2 / 3’ü zincirleme yeni bloğu onayladıktan sonra taahhüt edilir ve fikir birliğine varılır.

 Herhangi bir işlem veya Blok içindeki herhangi bir veri değiştirilirse Özet (Karma) tamamen farklı olacaktır.  Daha sonra herhangi bir ek Blok, bir önceki Bloğun Özeti’ni içerdiklerinden tamamen farklı bir Özete sahip olacaktır.  Blockchain’i bu kadar güvenli yapan şey budur, herhangi bir veriye müdahale etmek son derece zordur.  Blockchain, zaman damgalarını da içeren ve üçüncü bir tarafa güvenme ihtiyacını ortadan kaldıran değişmez, kalıcı, denetlenebilir bir platform oluşturur.

 Tamam, bu çok fazla bilgi içeriyordu ama anlaşılması gereken önemli kavramlardı.  İkinci Bölümde Overledger Katmanlarına bakacağız

 Birinci Bölüm – Blockchain Temelleri

 İkinci Bölüm – Overledger Katmanları

 Üçüncü Bölüm – TrustTag ve Verilerin Belirlenmesi

 Dördüncü Bölüm – Özellik Overledger MAPP’lere sağlar

 Beşinci Bölüm – Birlikte Çalışabilirlik için Standartlar Yaratma

 Altıncı Bölüm – Overledger ve Partners’ın arkasındaki ekip

 Yedinci Bölüm – QNT Jetonu

 Sekizinci Bölüm – Kurumsal Toplu Evlat Edinme

 Quantchain Ağı, Hızlı Bir Şekilde Blockchain’in Toplu Kabulünü Sağlıyor

 Finansal Kurumlar tarafından Toplu Blok Zinciri Benimsenmesi için Oyun Değiştirici SIA ile Quant Network Partner

 Blockchain işletim sistemi nedir ve faydaları nelerdir?  Quant Network’ten Overledger Tanıtımı

 Wall Street 2.0: Blockchain, Wall Street’te nasıl devrim yaratacak ve Quant Network’ün AX Trading ile Ortaklığına daha yakından bakacaktır.

 Quant Network’ün Overledger’ı tarafından etkinleştirilen Blockchain’in Büyük Kurumsal Evlat Edinilmesi gerçekleşiyor

 

Binance Kayıt binance kayıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici Algılandı, Lütfen Reklam Engelleyici yi kapatınız Emeğe Saygı.